Το υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σας γνωστοποιεί πως μέχρι την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου θα έχει ανακοινωθεί ο πίνακας των μετεγγραφών από την κανονική διαδικασία (όχι των κατ’ εξαίρεση)

Από Υπουργείο Παιδείας