για πλήρη οθόνη, πατήστε το κάτω δεξιά τετραγωνάκι