• ΚΕ.ΣΥ.Π. Θερμαϊκού

Design by Za Studio

Τα Κέντρα Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού

ΚΕ.ΣΥ.Π.

Απευθύνονται:

 • Σε υποψήφιους για τα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αλλά και για κάθε άλλη σχολή κατάρτισης και επιμόρφωσης
 • Σε όλους τους μαθητές
 • Σε γονείς
 • Σε καθηγητές που εφαρμόζουν τον Σ.Ε.Π. στα σχολεία τους
 • Σε κάθε νέο και νέα

Προσφέρουν:

 • Συμβουλευτική στήριξη στους μαθητές προκειμένου να πάρουν τις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον τους.
 • Πληροφόρηση σχετικά με τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας.
 • Στήριξη των καθηγητών που εφαρμόζουν το ΣΕΠ στα σχολεία τους.

 

Το Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Θερμαϊκού, ανήκει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Θεσσαλονίκης.

Στεγάζεται στη Περαία.

Εκεί θα συναντήσεις, τους υπεύθυνους  Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ), συμβούλους Αϊβαλιώτη Θεόδωρο  και Σινάνη Γεωργία.

To ΚΕ.ΣΥ.Π Θερμαϊκού παρέχει :

  • Συμβουλευτική στήριξη για την επιλογή σπουδών και επαγγέλματος.

  • Πληροφόρηση για σπουδές και επαγγέλματα.

  • Στήριξη της εφαρμογής του Σ.Ε.Π και διαφόρων προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας στα σχολεία

 

Γνωρίζοντας τη σημαντικότητα της Συμβουλευτικής διαδικασίας για το άτομο, είμαστε στη διάθεση των σχολείων, των μαθητών/τρίων, σπουδαστών/στριών, των γονέων, των εκπαιδευτικών και διαφόρων φορέων για την παροχή μιας επιστημονικής θεμελιωμένης βοήθειας, προκειμένου το άτομο να αναπτύξει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, να προσανατολιστεί σε μια χρήσιμη ζωή κα τέλος να πάρει μια σωστή επαγγελματική απόφαση ώστε να πετύχει μια εποικοδομητική καριέρα.


Το ΚΕ.ΣΥ.Π ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ μπορούν να επισκέπτονται γονείς, μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, εκπαιδευτικοί, γονείς και νέοι, των Δήμων Θέρμης, Θερμαϊκού και Καλαμαριάς. Έχει σκοπό να βοηθήσει τους/τις νέους/νέες καθοριστικά ώστε να αποφασίσουν για τον εκπαιδευτικό δρόμο που θα ακολουθήσουν και για την μελλοντική καριέρα που θα επιλέξουν. Να ενημερώσει με αξιοπιστία τους νέους σε ζητήματα σπουδών, κατάρτισης και αγορά εργασίας. Να υποστηρίξει την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα σχολεία, να παρέχει τη βοήθεια του στους εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν το Σ.Ε.Π και στους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας στα σχολεία τους κ.α.

Η συμβουλευτική στήριξη, ιδιαίτερα την σημερινή εποχή είναι απαραίτητη, προκειμένου τα παιδιά να πάρουν τις καλύτερες αποφάσεις για τη μετέπειτα πορεία της ζωής τους. Απώτερος στόχος της Συμβουλευτικής διαδικασίας δεν είναι η επίλυση διαφόρων δύσκολων ζητημάτων που απασχολούν και προβληματίζουν το άτομο, αλλά μέσα από ποικίλες τεχνικές και προγραμματισμένες ενέργειες να προχωρήσει από μόνο του στην ανακάλυψη του εαυτού του/της, στην πληροφόρηση, στον έλεγχο της αντικειμενικότητας των πληροφοριών, στη λήψη απόφασης, στη γνώση μεθόδων αναζήτησης εργασιακών θέσεων και στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Αποκτώντας υψηλό επίπεδο αυτογνωσίας και ικανότητα λήψης καθοριστικό για το μέλλον του αποφάσεων, θα προσανατολιστεί στις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε αρμονικά να ενταχθεί στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και παράλληλα να αρχίζει να διαμορφώνει το μελλοντικό τρόπο της ζωής του.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα εγκαινιάσουμε μια αμοιβαία ωφέλιμη συνεργασία, έτσι ώστε οι μαθητές/τριες, σπουδαστές/στριες, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και γενικότερα οι ευρύτερες τοπικές κοινωνίες να πληροφορηθούν για σοβαρά θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού γιατί το « να μαθαίνει κανείς, σ΄ ένα κόσμο ασταθή και αβέβαιο, να προσανατολίζεται στο επάγγελμα, ισοδυναμεί με το να μαθαίνει να προσανατολίζεται στη ζωή ».