Για πλήρη οθόνη, πατήστε το τετραγωνακι στη κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου.