Τροποποιήσεις είχαμε σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε ΦΕΚ στον κανονισμό της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Συγκεκριμένα προστίθεται μια ακόμα ειδικότητα αυτή της πληροφορικής ενώ η διάρκεια φοίτησης στη σχολή από δυο έτη αυξάνεται σε τρία έτη γεγονός που μας το επιβεβαίωσε και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.