Μέχρι την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015 όλα τα Β.Κ. πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη βαθμολόγηση και να έχουν κλειδώσει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα, τα 4 μαθήματα Γενικής Παιδείας (Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου, Φυσική, Βιολογία) και οποιαδήποτε άλλα μαθήματα έχει ολοκληρώσει κάθε Β.Κ.

Η τελική ολοκλήρωση-οριστικό κλείδωμα θα γίνει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015 σταδιακά για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων των επαναληπτικών εξετάσεων.

Δείτε την εγκύκλιο.