Οι μαθητές της Γ λυκείου με ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ που θα υποβάλλουν στο λύκειο τους τοΦεβρουάριοθα δηλώσουν:

την κατεύθυνση στα μαθήματα της οποίας επιθυμούν να εξετασθούν

το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που θα εξεταστούν πανελλαδικά (Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία ή Ιστορία) μαζί με το μάθημα της Έκθεσης,

αν θα εξεταστούν πανελλαδικά και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας,

αν θα εξεταστούν σε κάποιο/α από τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική),

αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές Σχολές ή/και Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού,

αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ.

Η ΑΙΤΗΣΗ?ΔΗΛΩΣΗ υποψηφιότητας θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας και η υποβολή της θα γίνει στο λύκειο ηλεκτρονικά. Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση αυτή του υποψηφίου είναι δεσμευτική και δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση.

Από paideia-ergasia.gr