Ξεκινούν αυτές τις ημέρες οι εγγραφές των μαθητών στα ΕΠΑΛ και λήγουν κανονικά στις 30 Ιουνίου, ενώ σε κάποια , όπως ανακοινώθηκε στις ιστοσελίδες τους στις αρχές Ιουλίου.  Πάντως η υπουργική απόφαση ορίζει ότι οι εγγραφές των μαθητών ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για κάθε σχολικό έτος γίνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο.

Δείτε την Υπουργική Απόφαση του Σεπτεμβρίου 2014